Oppdatert 16 april 2001

Adobe Premiere 6.0

Det finnes flere hundre dataprogram og maskinvareløsninger for ikke-lineær videoredigering. De fleste som koster mye (dvs. fra 50.000 og oppover) er tilsvarende avanserte, mens de billige (under 3.000) som oftest gjør litt for lite.

Adobe Premiere har blitt en standard for rimeligere redigeringsløsninger, med en prislapp på 7-8.000 kroner. Versjon 6.0 som ble lansert i 2001 inneholder verktøy og muligheter som inntil nylig kostet syv-sifrede beløp. Programmet følger stort sett de oppsett og funksjoner som finnes i de fleste profesjonelle systemene, så det er enkelt å gå over til mer avanserte løsninger dersom du har lært å bruke Premiere. Men det betyr at det er en brukerterskel du må komme over for å bruke programmet, men selv et kort introduksjonskurs kan gi deg tilstrekkelig kunnskap til å lykkes.

Noen verktøyprogram forutsetter en viss forståelse av det faget som ligger i bunnen. Adobe Illustrator blir meningsfyllt dersom du har grunnleggende tegneferdigheter og kan en del om design. PageMaker og InDesign utnyttes best dersom du kjenner noe til typografi og trykksakfremstilling. Premiere forutsetter at prossessen fram til redigerbare klipp er kjent, og at råmaterialet holder en god standard. Programmet kan korrigere mange feil som er gjort under planlegging og opptak, men resultatet blir bare mindre dårlig, og ikke så bra som det kunne ha blitt om det ble gjort riktig fra begynnelsen.

Derfor tilbyr Se Selv kurs både i bruk av Adobe Premiere og i nærliggende fagområder som ligger bak en vellykket kommunkasjon med levende bilder. På flere områder arrangeres det kurs av andre, og da ser vi det som naturlig å hjelpe dere å finne den beste opplæringen som er tilgjengelig.

webmaster@seselv.no