Oppdatert 6 april 2001Alle som arbeider med TV-produksjon får en sånn henvendelse omtrent en gang i uka. Det virker som ellers oppegående mennesker tror at et kamera eller videomaskin lager program helt av seg selv, det er bare å skru dem på!

Det er bare mennesker som er kreative!

Innen film- og TV-produksjon trenges det utrolig mange forskjellige kreative mennesker. Ta en titt på rulleteksten etter en film eller et større TV-program, så ser du hvor sammensatt dette arbeidet er. I en stor TV-stasjon trenges det mennesker med mer enn ett hundre forskjellige yrkesutdannelser. Vil du lære om dette trenger du mer enn et weekend-kurs. Men du kan få med deg mye hvis du først begynner.

Alle som ser på film og TV kan masse om hvordan disse mediene fungerer. Med hjelp til å systematisere det du allerede vet, kommer du både til å forstå hva andre prøver å gjøre, og å lage bedre produksjoner selv.

Se Selv kan tilby en rekke kurs og undervisningsopplegg i TV-produksjon og relaterte emner. Etter mer enn 20 år i bransjen og 15 år som kursholder og medielærer vet jeg mye om hvordan dette faget formidles. Jeg vet også når andre autoriteter skal trekkes inn for at det faglige skal bli grundig nok. Bruk ressursene disse kursene representerer!

Disse kursene kan tilbys med varierende lengde og dybde. Med tilstrekkelig antall deltagere kan kursene arrangeres der det ønskes, forutsatt at nødvendig utstyr er tilgjengelig. Pris per deltager avhenger av antall deltagere.

 

 


webmaster@seselv.no

.