Oppdatert 2 desember 2004


Det handler om demokratiet!

Media legger grunnlaget for at vi skal kunne fatte korrekte, demokratiske beslutninger. Dersom informasjonen blir forvrengt mister vi fundamentet for våre demokratiske rettigheter.

Mediene lever av salgstall og seertall. I økende grad må de fokusere på det, og ikke på å være snille mot intervjuobjekter og informasjonskilder. Journalistene blir trenet i å spørre på en slik måte at de får tak i den informasjonen de har bestemt seg for på forhånd. Vi har sett mange oppslag med folk som ufrivillig eller ubevisst har gitt fra seg opplysninger.

Det er nødvendig å være mentalt forberedt på møtet med mediene. Den informasjonen man gir videre skal være korrekt og tilstrekkelig til at den versjonen som kommer fram stemmer med virkeligheten, og ikke bare med journalistens planlagte vinkling.

Særlig i møte med fjernsynet krever det forberedelser for å formidle riktig informasjon og gi et riktig inntrykk. Kameraene avslører ubarmhjertig langt mer enn de ordene vi ønsker at folk skal huske. I TV-studioets mylder er det lett å bli overveldet av teknikk, lys, varme og alle menneskene som deltar i produksjonen. Det krever trening og rutine for å bevare roen foran tv-kameraene, så den totale informasjonen man formidler når fram på best mulig måte.

Det er forskjell på å få prøvet seg og å få trening i å møte mediene. Kun den som får prøve og feile for så å prøve igjen kan lære noe av prosessen. Derfor må et medietreningskurs gi rom for at alle deltagerne får flere forsøk foran kameraene, med personlig evaluering og råd mellom tagningene. Som medielærer siden 1987 har jeg måttet innse jeg også at ingen lærer av andres erfaringer; bare av sine egne.

Medietrening foregår på flere nivå.

  • Grunnleggende forståelse for journalistiske prinsipper og arbeidsmetoder er ett område.
  • Innsikt i tv-mediets spesielle formidling, og trening i studiodeltagelse er en annen.
  • I tillegg trenges det øvelse i å møte journalister med korrekt, fyldig og tilstrekkelig informasjon, uten å slippe fra seg ting som av ulike grunner ikke skal fram for offentligheten.
Disse ulike behovene kan tilbys i flere moduler. Det finnes fler som har kurs i journalistisk grunninnføring og intervju-trening. Men på grunn av de høye kostnadene forbundet med bruk av tv-studio, finnes det få muligheter for å forberede seg før man en dag sitter foran tv-kameraene. Det kan bli kostbar læring.

Et kurs som inneholder en innføring i tv-mediets særegne fortellerteknikk og formidling, kombinert med praktiske og realistiske øvelser i et studio fylt av kameraer, lys, kabler og mennesker, gir en selvinnsikt og trygghet som mange har behov for.

Se Selv har ressurser og kompetanse som gjør et slikt kurs mulig til en overkommelig pris.

Ta kontakt for nærmere opplysninger.

 

 


webmaster@seselv.no